Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Global Star Business Services AB

"1. Konsultuppdrag inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och därmed förenlig verksamhet. 2. Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, i synnerhet etnisk marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhet. 3.Genom marknadsföring, samordning, information och sin expertis skall bolaget bistå utländska företag att expandera sin verksamhet till EU. 4. Bolaget ska idka näringsverksamhet inom hushållsnära tjänster inkl. läxhjälp, kontorsstädning, tillhandahålla utbildning inom dessa verksamhetsområden, samt uthyrning av personal."
Org.nr: 556928-8383
Företagsform: Aktiebolag