Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Vällingby

Agile Sales AB
Org.nr: 556858-4121
Bolaget skall konsultera och utveckla produkter och tjänster inom informationsteknologi samt sälj- och marknadsprocesser och därmed förenlig verksamhet.
Alvik Förvaltning AB
Org.nr: 556301-9214
Aktiebolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta lös och fast egendom samt driva handel och konsultverksamhet med fastigheter och värdepapper samt utföra bygg- och trädgårdsarbete samt rekrytera personal, transpo ...
Art process Reklam&Design AB
Org.nr: 556946-8159
Aktiebolaget ska designa logotyper, symboler och produkter i reklamsammanhang. Reklamproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
BURGEN AB
Org.nr: 556884-4210
Företagets verksamhet är marketing, kreditupplysningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Cox HB
Org.nr: 969645-7564
Reklam och marknadsföring. Kommunikation, grafisk formgivning, film, foto, webdesign, profilering, events och utställningar.
Ewa Snidare AB
Org.nr: 556744-6140
Bolaget verksamhet är äga och förvalta aktier och andra värdepapper, sälja konsulttjänster inom marknadsföring och personlig utveckling samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Fatbox AB
Org.nr: 556639-3962
Föremålet för bolagets verksamhet är reklam, arkitektur, konceptutveckling, dekoration, inredning, konst och därmed förenlig verksamhet
Global Star Business Services AB
Org.nr: 556928-8383
1. Konsultuppdrag inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och därmed förenlig verksamhet. 2. Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, i synnerhet etnisk marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhe ...
Jonas Björkman Kommunikation AB
Org.nr: 556721-8911
Bolaget skall bedriva konsultation inom marknadsföring, idé'konceptutveckling samt produktion av tryckta-, digitala-, rörliga- och ljudmedia. PR, event och text (copywriting) samt därmed förenlig verksamhet.
L.Norberg konsult AB
Org.nr: 556918-5571
Föremålet för bolagets verksamhet är fotografering, grafisk layout, bildbehandling, marknadsföring samt värdepapperhandel och därmed förenlig verksamhet.
Lago Kommunikation AB
Org.nr: 556802-8228
Aktiebolaget ska bedriva copywriting, utbildning- och kursverksamhet, event, rekrytering och uthyrning av fastighet.
MAIZ AB
Org.nr: 556628-5218
Bolaget skall bedriva telemarketing, annonsförsäljning, events, produktion av trycksaker samt konsultationer inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Meta Management AB
Org.nr: 556334-1444
Bolaget skall idka förlagsverksamhet, handel med värdepapper, handel med konst och antikviteter, konsultverksamhet med analys, rådgivning, utbildning och undervisning, stödjande företag med varumärkesanknuten kommersiell ...
Mickelsson Design AB
Org.nr: 556835-1091
Aktiebolaget ska bedriva grafisk design, möbel och inredning, reklam och kommunikation samt därmed jämförlig verksamhet.
Predictive Analytics AB
Org.nr: 559031-9751
Utveckling och försäljning av analystjänster. Utveckling och försäljning av digitala tjänster och digitala produkter inom marknadsföring och försäljning. Konsultationer inom CRM (Customer relation management), marknadsfö ...
Promotion Bros AB
Org.nr: 556798-1617
Bolaget ska bedriva verksamhet inom produktfotografering, drift av e-handelsplatser, främst B2B. Fullservice IT-bolag. Vidare kommer vi även hjälpa till att lansera produkter i form av grafisk reklam, PR, monterdesign vi ...
Top & Tail AB
Org.nr: 556977-0844
Bolaget ska bedriva strategisk affärsutveckling, evenemang, reklam och PR samt därmed förenlig verksamhet.
Triumf et cetera AB
Org.nr: 556814-4488
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och mediakommunikation, främst avseende tv, litteratur och radio, jämte därmed förenlig verksamhet.
Wåhlander Reklam KB
Org.nr: 916633-8823
UTFORMNING AV ANNONS- OCH TRYCKSAKSREKLAM