Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Meta Management AB

"Bolaget skall idka förlagsverksamhet, handel med värdepapper, handel med konst och antikviteter, konsultverksamhet med analys, rådgivning, utbildning och undervisning, stödjande företag med varumärkesanknuten kommersiell verksamhet jämte idka därmed fören liga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bokförlag - Konst - Konsult - Reklambyråer - Rådgivning - Undervisning
Org.nr: 556334-1444
Företagsform: Aktiebolag