Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Vällingby

Add & Render AB
Org.nr: 556925-6570
Bolaget skall bedriva verksamhet inom film och TV- programredigering, som läkare, administrativ och ekonomisk rådgivning med redovisningstjänster, design och försäljning av kläder och accessoarer samt förvaltning av fast ...
Advanced Proactivity AB
Org.nr: 556892-4236
Avancerade IT relaterade tjänster. Datasupport till företag. Installationer, underhåll, drift och felsökning av IT-miljön, med specialitet inom nätverk och säkerhet. Ekonomi rådgivning, redovisning, bokföring, skattefråg ...
Aktiebolaget Ekonomi & Struktur i Stockholm
Org.nr: 556980-0955
Redovisningsbyrå: redovisning, löpande bokföring, deklarationer, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Alf Öhman LedningsFörstärkning AB
Org.nr: 556566-7440
Bolaget skall bedriva rådgivning i företagsledning, inklusive kvalitets- och miljöstyrning, samt därmed förenlig verksamhet.
Arbetspsykologisk Rådgivning AB A.B.A.R.
Org.nr: 556280-2073
Bolaget skall bedriva konsultation inom det arbetspsykologiska området, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, båtuthyrning samt litterär verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ASPTECH AB
Org.nr: 556352-7521
Bolaget skall tillhandahålla skriv- och översättningstjänster och teknisk rådgivning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Azobe Consulting AB
Org.nr: 556873-6853
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att mot företag och organisationer bedriva konsultverksamhet inom områdena inköp och informationsteknologi, rådgivning kring företagets organisation samt därmed förenlig verks ...
Brandkonsulterna i Mälardalen AB
Org.nr: 556675-3108
Bolagets verksamhet är brandskyddstekniska projektering, brand- skyddsteknisk rådgivning, utförandekontroller och inventeringar av byggnadsteknisk brandskydd, brandskyddsbesiktningar, utbildning, dykbutik med tillbehör, ...
D Winqvist Konsult AB
Org.nr: 556986-1015
Konsultrörelse inom strategi och organisation och management åt företag och andra organisationer, bl a i form av rådgivning, utbildning och rekrytering.
Dexter Kommunikation AB
Org.nr: 556863-5956
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom kommunikationsområdena strategisk kommunikation, public affairs, corporate communications, mediehantering , kriskommunikation, internkommunikation, person- och ...
Ejerco AB
Org.nr: 556910-8953
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av finansiell rådgivning, konsult- och investeringsverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Entreprenören V.P.E AB
Org.nr: 556731-6061
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadsrörelse med inriktning på betong, design och inredning samt bedriva handel och förvaltning av lös och fast egendom såsom aktier och andra värdepapper samt fastigheter med ...
experita AB
Org.nr: 556649-1469
Bolaget skall erbjuda strategisk rådgivning i IT-frågor och uthyrning av ledningspersonal, innovationsverksamhet, äga och utveckla företag och därmed förenlig verksamhet samt förvalning av fast och lös egendom.
Fifty-Fifty Consulting HB
Org.nr: 969695-4388
Handel med hästar, samt uppfödning och tävling med travhästar, import och export av allt inom hästsport samt rådgivning och förmedling inom hästsport.
G Hellström AB
Org.nr: 556142-6429
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Global Group ekonomi och administrations- konsulterna i Stockholm HB
Org.nr: 969766-7807
Företaget ska erbjuda kunder att ansvara för deras redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda kunder rådgivning inom redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda ku ...
Great M&L Investment AB
Org.nr: 556857-0294
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom privat investering, ägodelar förvaltning, fusion och förvärv, eknomiska rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Hellström AB
Org.nr: 556109-2387
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning.
Hope Star AB
Org.nr: 559012-4334
Erbjuda affärs rådgivning och personligt konsultation inom företagsetablering. Konsulttjänster inom resor, event, utställningar, trädgårdsarbete, IT. Importera, exportera samt att bedriva försäljning och distribution av ...
Jobbmotor Stockholm HB
Org.nr: 969758-0323
Kvalificerad rådgivning, utbildning