Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Vällingby

Adler Advantage AB
Org.nr: 556482-4117
Bolaget skall bedriva uppdrags- och konsultverksamhet inom företagsekonomi, företagsadministration, undervisning, skrivbyråtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Förskolan Minitrollet AB
Org.nr: 556956-5590
Aktiebolaget ska driva förskola och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
GRUVAN Kunskapscentrum ek. för.
Org.nr: 769605-9802
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ubildning för vuxna. Föreningen skall verka för en kvalitativ, individualiserad och flexibel undervisning för vuxna i en stimuleran ...
Jan Eklund Implantat Axess AB
Org.nr: 556671-0157
Aktiebolaget ska bolaget bedriva specialisttandvård med inriktning på Oral Protetik, specialisttandvård med inriktning på tandimplantatbehandling, undervisning, utbildning och konsultverksamhet för tandläkare.
JS Care and Research AB
Org.nr: 556997-5211
Bolaget skall bedriva sjukvårdsverksamhet, undervisning och forskning inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
MALKON HB
Org.nr: 916614-6838
RITARBETEN, FRAMSTÄLLNING AV MATERIAL FÖR INFORMATION OCH UNDERVISNING, FÖRELÄSNINGAR VID KURSER
Meta Management AB
Org.nr: 556334-1444
Bolaget skall idka förlagsverksamhet, handel med värdepapper, handel med konst och antikviteter, konsultverksamhet med analys, rådgivning, utbildning och undervisning, stödjande företag med varumärkesanknuten kommersiell ...
Pär Lindgren AB
Org.nr: 556388-8873
Bolaget skall bedriva musikproduktion, kompositörskap, royalty, artistframträdande, undervisning, konsultation och producentarbete inom musik, notframställning, musikförlag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Quest AB
Org.nr: 556607-5627
Bolaget skall bedriva undervisning och konsultverksamhet inom språk, presentations- mötes och förhandlingsteknik, ledarskaps- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Schaaf Juridik AB
Org.nr: 556826-8402
Företaget ska bedriva verksamhet i form av juridisk rådgivning, undervisning och andra konsulttjänster inom juridiken, samt därmed förenlig verksamhet.