Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GRUVAN Kunskapscentrum ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ubildning för vuxna. Föreningen skall verka för en kvalitativ, individualiserad och flexibel undervisning för vuxna i en stimulerande miljö. För den dagliga pedagogiska verksamheten svarar föreningens medlemmar samt anställd personal. Styrelsen leder och ansvarar för verksamheten. Föreningen skall i övrigt uppfylla de krav som skolverket, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kommer att ställa på denna typ av verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Undervisning
Org.nr: 769605-9802
Företagsform: EKONOMISK FÖRENING