Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Vällingby

AB Big Care Hemservice
Org.nr: 556763-1436
Bolaget ska utföra hemservice, hemtjänster och hushållsnära tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Allt inom Allt i Stockholm AB
Org.nr: 556902-7724
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal och förmedling av uppdrag inom byggsektorn samt utförande av Rut-tjänster såsom hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Attraktiv Assistans AB
Org.nr: 556848-1146
Aktiebolaget ska bedriva anordnande av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, hemtjänst enligt SoL samt hushållsnära tjänster.
Global Star Business Services AB
Org.nr: 556928-8383
1. Konsultuppdrag inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och därmed förenlig verksamhet. 2. Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, i synnerhet etnisk marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhe ...
Manita i Stockholm AB
Org.nr: 556860-9480
Bolaget ska i Sverige och inom EU bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen såsom systemförvaltare, projektledare och chef, även inom socialtjänsten och musikproduktion. Bolaget ska också verka inom servicesektorn med ...
Trust Me Services Sthlm HB
Org.nr: 969644-3325
Service och bemanning inom städ, fastighetsskötsel, hotell och restaurang. Leverera hushållsnära tjänster till privat- och företagskunder såsom städning, tvättning, trädgårdsskötsel, handla och andra budservice. Städtjän ...