Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Vällingby

AB Walör
Org.nr: 556869-9747
Bolaget skall arbeta som konsult med säljutveckling, säljuppdrag, produktutveckling, marknadsföring, projektledning, sponsring och kommunikation, sociala medie strategier och därmed förenlig verksamhet.
ACHIM Biotherapeutics AB
Org.nr: 556939-7788
Aktiebolaget ska bedriva forskning och utveckling inom området för humanmedicin genom tillverkning, försäljning, marknadsföring, licensiering och tekninsk support av en anaerob bakteriekultur. Vidare kommer verksamheten ...
Aktivitetsfabriken AB
Org.nr: 556780-3407
Bolaget ska bedriva utbildning, kompetensutveckling, arrangera konferenser, event och resor inom området sport och fritid samt fotografering och film inom nämda område. Bedriva import, försäljning och tillverkning av klä ...
All-Bi i Stockholm HB
Org.nr: 969671-7454
Biodling, försäljning av biredskap och därmed förenlig verksamhet. Bekämpning av skadedjur samt marknadsföring.
Almeira AB
Org.nr: 556710-0135
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, finansiering och marknadsföring i fastighetsbranschen och förvaltning av aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Ametek Nordic AB
Org.nr: 556733-9691
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende marknadsföring, distribution och försäljning av elektroniska instrument såsom spektrometrar och liknande utrustning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Angelo Camia KB
Org.nr: 969713-1036
Telemarketing och marknadsföring via uppdrag från fristående uppdragsgivare. Försäljning via postorder av hälsoprodukter samt kosmetika
Anvial AB
Org.nr: 556922-6201
Bolaget ska bedriva uthyrning av läkartjänster, utbildning och konsultation inom hälsovård, handel, förvaltning och underhåll av fastigheter, handel med värdepapper, konsultation inom elektroteknik och marknadsföring, sp ...
AVENKI AB
Org.nr: 556770-0819
Bolaget skall verka inom IT och telekommunikation med konsult- verksamhet, försäljning och marknadsanalyser, marknadsföring och genomförande av företagsevenemang och konferenser, handel med värdepapper samt därmed förenl ...
Binec Stockholm AB
Org.nr: 556396-2850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och trading inom byggnadssektorn,samt utveckla nya affärsområden inom fastighetsförvaltning. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper samt idka därmed före ...
Caltech AB
Org.nr: 556897-1229
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av utrustning avsedd för serivce och kalibrering av mätinstrument och normaler, bedriva egen service och kalibrering av mätinstrument av samt utbildning i handhavande ...
Caltech International Sales CIS AB
Org.nr: 556974-0607
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av utrustning avsedd för service och kalibrering av mätinstrument och normaler, bedriva egen service och kalibrering av mätinstrument av samt utbildning i handhavande ...
CONZIP KB
Org.nr: 916636-9679
Konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, samt bedriva familjedaghemsverksamhet.
Cox HB
Org.nr: 969645-7564
Reklam och marknadsföring. Kommunikation, grafisk formgivning, film, foto, webdesign, profilering, events och utställningar.
D&Z Fastighets HB
Org.nr: 969770-5243
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvärv, överlåtelse, uthyrning, leasing, administration av kontorslokaler. Bolaget ska bedriva företagstjänster inom redovisning, beskattning, marknadsföring, webb ...
etomic Solutions AB
Org.nr: 556947-8455
1. IT och nätverk: Vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner med IT-utrustning, nätverk och mjukvara. 2. Webbutveckling. Vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner med att utveckla deras hemsidor o ...
Evenemang & Kultur i Stockholm HB
Org.nr: 969733-0604
Internet, annonsförsäljning, annonsproduktion, eventförmedling, marknadsföring, samt promotion.
Ewa Snidare AB
Org.nr: 556744-6140
Bolaget verksamhet är äga och förvalta aktier och andra värdepapper, sälja konsulttjänster inom marknadsföring och personlig utveckling samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Frontplay Sweden AB
Org.nr: 556945-4472
Bolaget avser att främst driva handel med profilkläder och presentreklam men även driva import, design och försäljning av kläder, textilier och accessoarer under eget varumärke samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
Gestalta Inter AB
Org.nr: 556500-5526
Bolaget skall bedriva gestaltterapi, psykisk vård, kursverksamhet och konstnärlig verksamhet samt information och marknadsföring inom kultursektorn jämte därmed förenlig verksamhet.