Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

D&Z Fastighets HB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvärv, överlåtelse, uthyrning, leasing, administration av kontorslokaler. Bolaget ska bedriva företagstjänster inom redovisning, beskattning, marknadsföring, webbdesign och data, IT-support."
Org.nr: 969770-5243
Företagsform: Handelsbolag