Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Vällingby

ACHIM Biotherapeutics AB
Org.nr: 556939-7788
Aktiebolaget ska bedriva forskning och utveckling inom området för humanmedicin genom tillverkning, försäljning, marknadsföring, licensiering och tekninsk support av en anaerob bakteriekultur. Vidare kommer verksamheten ...
ADLER ADVANTAGE RESURS AB
Org.nr: 556627-9187
Bolaget ska bedriva verksamhet med tjänsteproduktion inom området företagsservice, bokföring, administration, inköp och försäljning av data- och kontorsutrustning, konsultation inom företags- administration samt handel m ...
Bokning Online Stockholm HB
Org.nr: 969752-5435
Utveckling och försäljning av webtjänster och produkter inom följande områden: - hemsidor - tid och platsbokningssystem - CRM system-omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i föret ...
CARIARC AB
Org.nr: 559009-5633
Bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom försäljning och administration samt försäljning av produkter inom hälsa och kroppsvård samt därmed förenlig verksamhet.
D&Z Fastighets HB
Org.nr: 969770-5243
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvärv, överlåtelse, uthyrning, leasing, administration av kontorslokaler. Bolaget ska bedriva företagstjänster inom redovisning, beskattning, marknadsföring, webb ...
Global Group ekonomi och administrations- konsulterna i Stockholm HB
Org.nr: 969766-7807
Företaget ska erbjuda kunder att ansvara för deras redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda kunder rådgivning inom redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda ku ...
HKon AB
Org.nr: 556970-2656
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, organisation och administration.
IR - förvaltning ek. för.
Org.nr: 769629-1314
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda förvaltning, uthyrning och försäljning av fast och lös egendom samt tillhörande verksamhet, samt konsultverksamhet med projekteri ...
KnowHow Sweden AB
Org.nr: 556618-5970
Bolaget skall bedriva handel med konsult-'uthyrningstjänster inom administration, utbildning'kurser, styrelseuppdrag och mentorskap samt utvecklingsprojekt i egen regi inom affärsutveckling, entreprenörskap, företagsledn ...
L & G Business Center AB
Org.nr: 556537-5879
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom administration och affärsverksamhet, att ombesörja uthyrning av verksamhetslokaler samt därmed förknippad verksamhet.
Majevik Consulting AB
Org.nr: 556944-1362
Konsulttjänster inom IT, controlling, företagsförvärv, strategi, programstyrning, administration och juridik.
Majken Administration AB
Org.nr: 556864-1012
Bolagets verksamhet är personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall också vara inköp och försäljning av bär samt tillverkning och försäljning av sylt.
MNI Consulting AB
Org.nr: 556960-8564
Konsulttjänster inom ekonomi och administration
QP Service AB
Org.nr: 556789-3754
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i form av service inom försäljning, lager, leverans, marknadsföring och administration. Bolaget skall även utveckla, anpassa, hyra ut och försälja huvudsakligen IT-baserade lösninga ...