Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering Göteborg AB

"Aktiebolaget skall bedriva sanering av brand, rök, sot, olje- och vattenskador samt desinfektion, restvärdeshantering av lösöre, teknisk utrustning och fastigheter vid brand, översvämning och annan påverkan, bedriva special- och restvärdeesanering, städning, fastighetstillsyn och maganisering, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandsanering - Fastigheter - Rengöring av byggnader - Vattenskador
Org.nr: 556923-8404
Företagsform: Aktiebolag