Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Borås

Alf Danielsson Invest AB
Org.nr: 556693-4849
Bolaget skall bedriva städning och brandsanering av lokaler, travverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brandsanering Göteborg AB
Org.nr: 556923-8404
Aktiebolaget skall bedriva sanering av brand, rök, sot, olje- och vattenskador samt desinfektion, restvärdeshantering av lösöre, teknisk utrustning och fastigheter vid brand, översvämning och annan påverkan, bedriva spec ...
BRANDSANERING Väst AB
Org.nr: 556431-9811
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga trav- och avelshästar med försäljning, städning och brandsanering samt idka därmed förenlig verksamhet.