Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Borås

Brandsanering Göteborg AB
Org.nr: 556923-8404
Aktiebolaget skall bedriva sanering av brand, rök, sot, olje- och vattenskador samt desinfektion, restvärdeshantering av lösöre, teknisk utrustning och fastigheter vid brand, översvämning och annan påverkan, bedriva spec ...