Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tejne Holding AB

"Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom produkt- och tjänste- sektorn, förmedla aktier i bolag kring innovationsprojekt med tillväxt-potential, bistå andra företag i kommersialisering av ny teknik genom aktivt stöd och anskaffning av riskkapital, konsultation inom affärsutveckling och bolagsfrågor, bedriva förvaring, transport, reparation och charterverksamhet med och av båtar, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Fastigheter - Konsult - Riskkapital - Transport
Org.nr: 556912-5544
Företagsform: Aktiebolag