Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Gävle

Tejne Holding AB
Org.nr: 556912-5544
Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom produkt- och tjänste- sektorn, förmedla aktier i bol ...