Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GREON AB

"Bolaget skall nationellt och internationellt bedriva riskhantering, leverera operativa tjänster och tillhandahålla tekniska lösningar samt utbildning inom säkerhet, logistik, sjukvård och framtagande av beslutsunderlag, förhandling, rådgivning och krishantering, utbildning, person-, egendom- och informationssäkerhet, bevakning och luftburen övervakning, fysisk och mental färdighetsträning, coaching, föreläsningar, seminarier och event samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Coaching - Ekonomi - Föreläsningar - Juridik - Logistik - Rådgivning
Org.nr: 556907-3934
Företagsform: Aktiebolag