Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coaching i Enköping

Brief Coach Sverige AB
Org.nr: 556830-5519
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom områdena coaching, friskvård, stresshantering och därmed förenlig verksamhet.
GREON AB
Org.nr: 556907-3934
Bolaget skall nationellt och internationellt bedriva riskhantering, leverera operativa tjänster och tillhandahålla tekniska lösningar samt utbildning inom säkerhet, logistik, sjukvård och framtagande av beslutsunderlag, ...
Jobmore i Mälardalen AB
Org.nr: 556934-2602
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet med personal- bemanning samt personaluthyrning, rekrytering, coaching och entreprenadverksamhet inom personalbemanning. Dessutom ska bolaget bedriva försäljning av byggvaror o ...
Peter Brundin Konsult AB
Org.nr: 556888-4794
Konsulttjänster inom IT-området som projektledning, testledning, program- och produktutveckling, testning och coaching samt organisations- och grupputveckling. Handel med värdepapper.
Self-Improvement, Terapi och Utbildning AB
Org.nr: 556503-7503
Aktiebolaget ska bedriva terapi och utbildning inom personlig utveckling, hälsa, alternativmedicin, traditionell kinesisk medicin, stresshantering, mindfulness, coaching, friskvård, psykoterapi, hypnos, dornmetoden samt ...
Vera Omni AB
Org.nr: 556634-7406
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fastigheter, uthyrning av lokal bostad, konsultverksamhet inom ledarskap och coaching, föredrags- och utbildningsverksamhet, förf ...