Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Öviks Last & Logistik AB

"Bolagets verksamhet består av hantering, logistik och lastning av betongprodukter, uthyrning av entreprenadmaskiner och arbets- kraft. Transport av betongprodukter och styckegods. Byggnadsverksamhet och uthyrning av personal inom bygg- och industribransc hen. Bolaget ska även bedriva verksamhet med försäljning av släpvagnar, biltillbehör och foder till djurägare samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Biltillbehör - Bygg - Logistik - Transport
Org.nr: 556905-8075
Företagsform: Aktiebolag