Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Örnsköldsvik

Business Claes Ödmark AB
Org.nr: 556216-4607
Bolaget skall bedriva logistik inom transportnäringen samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
HMP Transport & Logistik AB
Org.nr: 556632-2250
Bolaget skall bedriva transport och logistikverksamhet inom transportbranschen samt även bedriva budtransportrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Ilena Consulting AB
Org.nr: 556728-2313
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, logistik, tull och spedition samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Trans-Shipping Services i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556592-0054
Bolaget skall bedriva internationell shipping och logistik samt konsultverksamhet inom nämnda områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB
Org.nr: 556031-7280
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kollektiv persontrafik och att förvalta Örnsköldsviks Allmänna Hamn samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet.
Öviks Last & Logistik AB
Org.nr: 556905-8075
Bolagets verksamhet består av hantering, logistik och lastning av betongprodukter, uthyrning av entreprenadmaskiner och arbets- kraft. Transport av betongprodukter och styckegods. Byggnadsverksamhet och uthyrning av pers ...