Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Örnsköldsvik

3L Glas & Bygg AB
Org.nr: 556585-4964
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, inglasning och reparation av glasprodukter och tillbehör, inramningar, bilglasning, byggverksamhet, handel med värdepapper, konst och fastigheter.
Agardh och Krånglin Byggentreprenörer AB
Org.nr: 556946-7078
Bolaget ska bedriva ritnings- och entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Andreas Edin Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 559032-8752
Bolget skall bedriva nybyggnation, renovering, markarbeten, lyft 'frakt, uthyrning av byggnadsställningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Arking AB
Org.nr: 556386-7224
Bolaget skall bedriva konsulterande arkitekt- och ingenjörsverk- samhet och företagsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Botnia Ställning AB
Org.nr: 556626-2589
Bolaget skall bedriva montage och uthyrning av byggnadsställningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Br. Söderbergs Åkeri i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556351-8587
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, entrepenadrörelse inom husbyggnad-, väg-, vatten och schaktverksamhet, uthyrning av maskiner inom dessa verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.
BRICK Since 2012 SWEDEN AB
Org.nr: 556903-7459
Bolaget ska bedriva konsultationer inom bolags- och fastig- hetsområdet, försäljning av byggvaror och heminredning och uthyrning av grävmaskin för entreprenadarbeten. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper samt dä ...
Bygg & Betong Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556854-2129
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och glidformsgjutningar, byggverksamhet inom betonggjutningar och husbyggnad samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom förvalt ...
Centson AB
Org.nr: 556198-8428
Aktiebolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av konst, värdepapper och fastigheter, samt servicearbeten på fastigheter.
CM Konsult och Entreprenad AB
Org.nr: 556454-1257
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom utbildningsområdet och bygg- och anläggningsbranschen liksom inom branschen idrott och friskvård inkluderande träning och massage samt tillhörande försäljning.
Curt Eriksson CE-Konsult AB
Org.nr: 556084-0687
Bolaget skall bedriva husbyggnadskonsultation samt tillhanda- hålla bokförings- och kontorstjänster.
D Gunnarsson Bygg AB
Org.nr: 556866-5706
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra byggnadsarbeten och förvaltning av fastigheter, samt bedriva köp och försäljning av heminredning med tillhörande konsultationer, och därmed förenlig verksamhet.
Dental Medic Övik AB
Org.nr: 556969-7112
Bolaget skall bedriva tandvård, hälso- och sjukvård, skönhetsvård, utbildning inom tand-, sjuk- och hälsovård, bygg- och inredningsarbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekbergs Svets & Bygg AB
Org.nr: 556852-7971
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt svets- och reparationsarbeten. Bolaget ska också äga och förvalta fast egendom samt import av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Entreprenör Assar Sjöberg KB
Org.nr: 916587-1568
Schakt- och maskinarbeten.
Errak Consulting AB
Org.nr: 556503-8683
Bolaget skall bedriva konsult- och åkeriverksamhet inom transport-, byggnads- och anläggningsbranschen, fasighets- och aktieförvaltning, handel med fastigheter och värdehandlingar, bedriva tillverknings- och reparationsv ...
Fredrik Berglunds Åkeri AB
Org.nr: 556873-3850
Bolaget skall bedriva transporter samt utföra tjänster inom entreprenad-, verkstads-, service- och byggverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hans Åke Winther Management AB
Org.nr: 556407-1420
Bolaget skall bedriva konsult- och försäljningsverksamhet inom fastighets-, bygg-, och entreprenadbranschen, förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper samt uthyrning av byggentreprenadmaskiner samt äga och hy ...
Heppe's Murning & Plattsättning AB
Org.nr: 556723-0387
Bolaget verksamhet ska vara att utföra murnings- och plattsättningsarbeten, bedriva försäljning av kakel, klinker och tegel, bedriva konsultverksamhet inom murnings- och plattsättningsbranschen samt idka därmed förenlig ...
Höga Kusten Sportcenter AB
Org.nr: 556206-7073
Bolaget skall bedriva fritidsanläggning för vintersport, tillverkning och försäljning av gärdsgårdar samt idka därmed förenlig verksamhet.