Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Örnsköldsvik

Carstedts Service AB
Org.nr: 556045-3366
Bolaget skall idka handel med motorfordon, leasing av bilar och annan till bilar tillhörande utrustning, import och export av biltillbehör och att idka därmed förenlig verksamhet.
HighCoast Shop Ek. för.
Org.nr: 769626-2869
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utöva försäljning av fiskeutrustning, campingutrustning, båtar, båttillbehör, båtmotorer, biltillbehör, ATV, gräsklippare, snöskoter och ...
Hustransport i Sidensjö AB
Org.nr: 556567-9023
Bolaget ska bedriva åkeri- och byggnadsverksamhet samt uthyrning av perosonal inom samma verksamhetsområden. Bolaget ska även bedriva verksamheten med försäljning av släpvagnar, biltillbehör och foder till djurägare samt ...
Knut Sehlin Försäljnings AB
Org.nr: 556315-1959
Bolaget skall bedriva försäljning av biltillbehör, verktyg och maskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lindströms Bensin & Sport AB
Org.nr: 556174-0266
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med drivmedel, bilar, biltillbehör, livs, fast-food, kioskvaror, sportartiklar, fast- och lös egensom och därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556465-6287
Bolaget skall bedriva försäljning av biltillbehör och bilreservdelar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
REKMA HB
Org.nr: 916471-6640
Import och försäljning av fritids-, kontors- och elektronartiklar, biltillbehör, radio-, TV-, Video- och stereotillbehör samt leksaker.
Öviks Auto-El AB
Org.nr: 556356-7303
Bolaget skall bedriva reparation av motorfordon och försäljning av biltillbehör och idka därmed förenliga verksamheter.
Öviks Last & Logistik AB
Org.nr: 556905-8075
Bolagets verksamhet består av hantering, logistik och lastning av betongprodukter, uthyrning av entreprenadmaskiner och arbets- kraft. Transport av betongprodukter och styckegods. Byggnadsverksamhet och uthyrning av pers ...