Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

TN Group Sweden AB

"Bolaget skall bedriva export av varor och tjänster i Europa samt tredje land. Verksamheten ligger inom områdena byggmaterial, fordonsexport och import, matvaror, IT-utrustning och hemelelektronik, turism och resor, möbler samt konsultationstjänster inom bygg och IT samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Byggmaterial - Datakonsult - Turism
Org.nr: 556903-1445
Företagsform: Aktiebolag