Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Enskede

AB Stockholms Byggnadstekniker
Org.nr: 556606-7525
Bolagets verksamhet är projektledning, byggproduktioner, kvalitetsansvar, besiktningar, handel med byggtjänster och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
AWM Sverige AB
Org.nr: 556632-3068
Bolaget skall bedriva byggentreprenad även handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg Inredning Enskede AB
Org.nr: 556786-5240
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, ombyggnad, tillbyggnad, reparation, nyproduktion, rivning, måleri, personaluthyrning, byggnads-konsulting, byggledning, hushållsnära tjänster samt handel med byggmaterial.
EM Design AB
Org.nr: 556767-7736
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, försäljning av byggmaterial och möbler, dessutom konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Eurokeramik i Haninge AB
Org.nr: 556702-8351
Bolaget skall driva import och försäljning av keramik, kakel, annat byggmaterial och bostadsinredningar samt därmed förenlig verksamhet.
M&M Stängsel Service AB
Org.nr: 556979-9959
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och montering av stängsel, byggverksamhet samt lokalvård, importera och exportera byggmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Resomit HB
Org.nr: 969767-7566
Byggtjänster, transporttjänster, städning och underhåll av fastigheter, samt handelsverksamhet i form av import och export av byggmaterial.
TN Group Sweden AB
Org.nr: 556903-1445
Bolaget skall bedriva export av varor och tjänster i Europa samt tredje land. Verksamheten ligger inom områdena byggmaterial, fordonsexport och import, matvaror, IT-utrustning och hemelelektronik, turism och resor, möble ...
Top-Noch Group HB
Org.nr: 969737-5716
Export av varor och tjänster till Europa samt tredje land. Verksamheten ligger inom områdena byggmaterial, fordonsexport och import, matvaror, IT-utrustning och hemelektronik, turism och resor, möbler samt konsultationst ...