Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Top-Noch Group HB

"Export av varor och tjänster till Europa samt tredje land. Verksamheten ligger inom områdena byggmaterial, fordonsexport och import, matvaror, IT-utrustning och hemelektronik, turism och resor, möbler samt konsultationstjänster inom bygg och IT."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Byggmaterial - Turism
Org.nr: 969737-5716
Företagsform: Handelsbolag