Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Enskede

Afzelius InformationsTeknik AB
Org.nr: 556888-1386
Företaget ska bedriva konsultlösningar, allt från komplexa IT- lösningar till enkla kostnadseffektiva IT- tjänster. Datakonsult med inriktning på hårdvarulösningar. Datakonsult med inriktning på IT-integrationer. Datakon ...
AK GSSON AB
Org.nr: 556762-3623
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT-branschen, restaurang- och kockbranschen, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Johan Englund & Co
Org.nr: 556432-0660
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom data, ekonomi och musik samt därmed förenlig verksamhet.
AB Skägga
Org.nr: 556352-7612
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologi.
Almeréns DataBolag AB
Org.nr: 556251-5212
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management-, data-, marknadsförings- och organisationsområdena, översättning samt förvaltning av fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Altinum AB
Org.nr: 556724-6912
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom telekommunikation IT och mediaproduktion såsom systemutveckling, projektledning, rådgivning, mediaproduktion och därmed sammanhängande verksamhet.
Anders Axi Konsult AB
Org.nr: 556626-5178
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet avseende programmering och systemutveckling samt annan därmed förenlig verksamhet.
AttiNet AB
Org.nr: 556592-3868
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom data- och multimediabranschen med huvudsaklig inriktning mot internet och intranetlösningar, utveckling av programvara, verka inom ADB-området omfattande syst ...
Bare Feet AB
Org.nr: 556826-6380
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärssystem, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Boström Programutveckling AB
Org.nr: 556662-5256
Aktiebolaget ska dels bedriva datakonsultverksamhet - utveckling av datasystem, dels bedriva hotellverksamhet.
Brewitz Technologies AB
Org.nr: 556735-0201
Bolaget skall verka som konsult inom dataverksamhet samt systemdrift och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Cerit IT AB
Org.nr: 556548-1404
Bolaget skall bedriva konsultation och programvaruförsäljning samt IT-teknik inom databranschen och därmed förenlig verksamhet.
CHMC Consult AB
Org.nr: 556994-9463
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning och management samt idka därmed förenlig verksamhet
Codingfairy AB
Org.nr: 559012-8145
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktutveckling av programvara inom IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
CONSOTECH AB
Org.nr: 556522-4085
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja konsulttjänster inom olika områden, företrädesvis avseende dataelektronik och dataprogrammering samt även utveckla produkter i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenl ...
Cubeia Sweden AB
Org.nr: 559009-6292
Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling och därmed förenlig verksamhet.
D90 Datakonsult AB
Org.nr: 556553-7080
Bolaget skall idka konsultverksamhet i databranschen omfattande systemutveckling , programmering, verksamhetsanalys och utbildning, handel med aktier och värdepapper, personlig kompetensutvecling samt därmed förenlig ver ...
Daniel Bjuhr IT-Konsult AB
Org.nr: 556965-5250
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom media IT såsom system- och webbutveckling, äga och förvalta fast eller lös egendom samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Daniel Ranneby AB
Org.nr: 556943-8376
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom mjukvaruutveckling, systemutveckling, systemarkitektur, integration samt produktutveckling av egna internet- och mobilbaserade system och tjänster.
Databussen AB
Org.nr: 556340-8250
Bolaget skall driva verksamhet avseende utveckling och programmering för mikrodator samt idka därmed förenlig verksamhet.