Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Per Claesson i Gävle AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen samt idka handel med byggnadsmaterial jämte köp och försäljning av fast egendom och i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Partihandel
Org.nr: 556869-0514
Företagsform: Aktiebolag