Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Gävle

3D bit AB
Org.nr: 556692-0020
Bolaget ska bedriva försäljning av borrar för träbearbetning, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Baco AB
Org.nr: 556768-3817
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av kemisk tekniska produkter, uthyrning av maskiner för sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador, bedriva sanerings- verksamhet gällande nämnd ...
BAXAB AB
Org.nr: 556807-0840
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva verksamhet inom träindustri, hyvleri, spåntillverkning och försäljning av spån samt travverksamhet, värdepappers- och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
BNT Nordic AB
Org.nr: 556605-9787
Bolaget skall bedriva försäljning av stålprodukter till anläggningsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brammer Gävle AB
Org.nr: 556427-6227
Bolaget skall driva verksamhet i form av handel med industriförnödenheter företrädesvis inom mekanisk industri, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
CH Försäljning AB
Org.nr: 556752-2536
Bolaget ska bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Cisternförvaring i Gävle AB
Org.nr: 556481-4167
Bolaget skall bedriva försäljning av petroleumprodukter samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Didriksen Fastigheter AB
Org.nr: 556912-2764
Bolaget skall renovera, köpa och sälja fastigheter, bostadsrätter och annan lös egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ECOBOOR Oil Eater Natur Care AB
Org.nr: 556217-4341
Bolaget skall bedriva försäljning av miljöprodukter, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson VVS i Gävle AB
Org.nr: 556567-0303
Bolaget skall driva rörinstallationer och miljövänlig energi samt därmed förenliga verksamheter.
ETP Försäljning AB
Org.nr: 556674-5195
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av säkerhetsprodukter, företrädesvis säkerhetsdörrar, lås och postfack för bostadshus samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Europeiska räckessystem AB
Org.nr: 556899-1391
Bolaget ska importera, sälja och montera fönster, räckesystem och grindar, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FLA Geoprodukter AB
Org.nr: 556187-7357
Bolaget skall bedriva handel med geosynteser, dvs, tekniska textil och syntetmattor, samt andra närliggande produkter inom väg- och anläggningsbranschen och andra närliggande branscher.
FLA Syd AB
Org.nr: 556754-1619
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av produkter såsom VA, rörsystem, geosynteter, broar och närliggande produkter till väg- och anläggningsbranschen och andra närliggande branscher.
Gefle Betongvaru AB
Org.nr: 556313-5325
Bolaget skall tillverka och försälja byggmaterial av plast och betong samt därmed förenlig verksamhet.
Gestrike Ice AB
Org.nr: 556755-6757
Bolagets skall bedriva försäljning av syntetisk is med tillbehör, försäljning av rinkar och reklamartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Markbetong AB
Org.nr: 556565-1857
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av trädgårdsprodukter såsom trädgårdsurnor, parkurnor, trädgårdskonst, yttertrappor, trädgårdsbelysning och pellets, samt handel med värdepapper.
Gävle Träförädling AB
Org.nr: 556375-4307
Bolaget skall bedriva handel med trävaror, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Handelsstål i Gävle AB
Org.nr: 556957-4170
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med järn, stål och andra metaller och därmed förenlig verksamhet.
Hedesunda Saminköp AB
Org.nr: 556359-4612
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet gällande inköp till företag inom tillverkningsindustrin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.