Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Midigon Capital AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast och lös egendom samt därtill att genom hel- och delägda företag: bedriva jordbruk och skogsbruk, bedriva finansiell verksamhet, såsom bankrörelse, värdepappersrörelse, försäkringsrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet, investeringsrådgivning och penning- och obligationshandel, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet, bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom media och telekommunikation, bedriva serviceverksamhet relaterad till kundvård och callcentertjänster samt anordna, utveckla och marknadsföra produkter och tjänster inom spel, lotteri och tävlingar samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ge service i företagsledning, finansiering, juridik, teknik, naturvetenskap och organisation inom och mellan företag samt köpa, sälja och förvalta värdepapper, att köpa in, utveckla, producera och marknadsföra TV-program och filmer, att bedriva förlagsverksamhet, att direkt eller genom dotterbolag bedriva mediaverksamhet såsom tidskrifts-, bokförlags-, TV- och filmrörelse, att bedriva produktion och utgivning av ljudinspelningar, film- och TV-inspelningar, DVD samt musikaliska verk, att utveckla och försälja andra varor inom media, att bedriva handel med produkter under eget varumärke, hästar, musikinstrument, audio och videoutrustning, att bedriva TV-, video- och filmproduktion, att bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, musikförlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet samt handelsrörelse inom media-, grammofon-, video-, musik- och nöjesbranschen samt likaså bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Företagsutveckling - Hästar - Investeringsrådgivning - Juridik - Spel
Org.nr: 556842-6208
Företagsform: Aktiebolag