Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Limhamn

Aktiebolaget Lavec
Org.nr: 556223-5373
Aktiebolaget skall bedriva avels- och tävlingsverksamhet med hästar, köpa och sälja fast egendom och värdepapper samt rättigheter i anslutning till nämnda verksamhet ävensom driver därmed förenlig verksamhet.
Cibi AB
Org.nr: 556240-8434
Bolaget skall köpa, sälja, äga och uppföda hästar för tävlingsändamål, bedriva ekonomiska konsultationer, bedriva handel med konfektion, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eteriola AB
Org.nr: 556362-9954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella in ...
M.T. Syd AB
Org.nr: 556737-1553
Bolaget ska bedriva mark- och trädgårdsanläggning samt bygg- och entreprenadverksamhet samt även direkt eller indirekt genom handelsbolag köpa, sälja och tävla med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Midigon Capital AB
Org.nr: 556842-6208
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Slopestream Project Development AB
Org.nr: 556781-3323
Bolaget skall bedriva projektutveckling (extern såväl som intern) projektledning (extern såväl som intern) partneringledare, förvärv och förvaltning av fastigheter, event och catering, byggledning. Bolaget skall vidare b ...
STALL MED WIND HB
Org.nr: 916762-9543
AVELS- OCH GALOPPVERKSAMHET SAMT KÖP- OCH FÖRSÄLJNING AV HÄSTAR.