Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Måns Möller AB

"Bolaet ska bedriva festunderhållning såsom stand-up comedy, discjockeyverksamhet, teater och musikunderhållning samt promotion, event marketing och reklamverksamhet såsom radiojinglar och reklamfilm ävensom idka därmed förenlig verksamhet, konsultverk samhet inom ekonomi, finansiering, juridik, redovisning, revision, företagsledning, marknadsföring samt IT(närmare bestämt avseende hård- och mjukvara, nätverk, systemutveckling, ADB samt kommunikationsteknologi), förvaltning av fast egendom och värde papper, finansiella tjänster(dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet) ävensom därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Marknadsföring - Redovisning - Systemutveckling
Org.nr: 556841-5169
Företagsform: Aktiebolag