Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Handelshuset i Halland AB

"Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva schakt, gräv, fastighetsförvaltning, nybyggnation samt renovering insida och utsida av fastigheter. Målning, anläggning, ventilation, fläkt och därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning, rekrytering och bemanning till alla branscher. Genomföra all slags städ och renhållning. Uthyrningoch försäljning av maskiner till bygg- och städbranschen samt utföra bud- och transport- tjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även genom- föra investeringar med uppköp, förvaltning, uthyrning och av- yttring av hyreshus och lägenheter samt marker, privatbostäder och lokaler samt, förvalta och underhålla andras fastigheter. Bolaget kommer därutöver att utföra miljöbesiktningar och miljö- sanering av egna och andras bostäder samt marker. Därmed ovanstående förenlig verksamhet."
Org.nr: 556838-1213
Företagsform: Aktiebolag