Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Falkenberg

BO-NOVA Bostäder AB
Org.nr: 556365-5793
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, nybyggnation, reparationer samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Handelshuset i Halland AB
Org.nr: 556838-1213
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva schakt, gräv, fastighetsförvaltning, nybyggnation samt renovering insida och utsida av fastigheter. Målning, anläggning, ventilation, fläkt och därmed förenlig verk ...
Johex Handel & Entreprenad AB
Org.nr: 556324-4895
Bolaget ska bedriva reparationsverksamhet för motorfordon, båtar och verkstadsmaskiner. Bedriva nybyggnation, rivning och återvinning, reparation och underhållning av byggnader. Försälja tillbehör, reservdelar, återvunni ...
MT3 BYGG AB
Org.nr: 556392-8414
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet innefattande nybyggnation och reparationer samt handel och förmedling av byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
Solvisaren Fastighets AB
Org.nr: 556627-0863
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggnadsrörelse, reparationer, nybyggnation ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.