Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Falkenberg

24-7-52 Worldwide AB
Org.nr: 556836-4375
Bolagets verksamhet avser elektroniska tjänster på internet samt applikationer till mobiltelefoner samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva försäljning av hälsokost samt därmed förenlig verksamhet. B ...
2E Group AB
Org.nr: 556301-2730
Bolaget skall bedriva produktion av underhållning, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
4S Holding AB
Org.nr: 556945-5081
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
A J:s Fordonsservice AB
Org.nr: 556479-8840
Bolaget skall bedriva handel med reparationer av fordon, driva lantbruk och spannmålsodling, samt därmed förenlig verksamhet äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A L Skrea Strand AB
Org.nr: 556637-8591
Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, idka handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB Hermani
Org.nr: 556054-8033
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet samt idka handel och därmed förenlig verksamhet inom i första hand verkstads- och plastindustrin. Bolaget skall också äga och för- valta aktier och fastigheter sam ...
AB Sigmo
Org.nr: 556690-0824
Föremålet för bolagets verksamehet är förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Teberg Förvaltning
Org.nr: 556961-5502
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
ABJ Bygg och Förvaltning i Falkenberg AB
Org.nr: 556380-6446
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Accram Design AB
Org.nr: 556766-4635
Bolaget ska bedriva IT-konsultationer och elektronikutveckling, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AE Hus & Fritid AB
Org.nr: 556403-6688
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av småhus, trädgårdsartiklar och staket samt träbearbetningsverksamhet, försäljning och montering av möbler och kök, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verk ...
AktFast Förvaltnings AB
Org.nr: 556691-3991
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling, äga och förvalta eget innehav av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bengt G. Möller
Org.nr: 556108-0226
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom administration och företagsledning, leasingverksamhet, äga, förvalta och förädla fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska det bedrivas forskning, ...
Aktiebolaget Vinbergs Rör- & Mekaniska Förvaltning
Org.nr: 556076-2782
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Anafora AB
Org.nr: 556816-4031
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning, fastighetsförädling samt handel med fastigheter och rörelser. Hotell-, restaurang-, och turistverksamhet samt vård- och hälsohem. Uthyrning av läg ...
Anders Jansson Måleri AB
Org.nr: 556763-8779
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsmåleri, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Andersson & Wolfhagen Förvaltnings AB
Org.nr: 556522-0653
Bolaget ska förvalta fastigheter, värdepapper, driva konsult- verksamhet med projektansvar för uppbyggnad av affärsidéer och marknadsplaner inom ämnesområdet det globala ekonomiska systemet samt därmed förenlig verksamhe ...
Andra Fastighetsdepoten i Falkenberg AB
Org.nr: 556467-3365
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Andrésen & Ljungberg AB
Org.nr: 556347-3528
Bolaget ska tillhandahålla redovisningstjänster, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anghems Guld Holding AB
Org.nr: 556903-7509
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier, andelar och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.