Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Falkenberg

AB LaRo-Service
Org.nr: 556670-1263
Bolaget skall bedriva handel med rengöring och tvätt av fasader, klottersanering, vattenbilning av frostsprängda fasadytor, vattenblästring i huvudsak av industribyggnader och silos samt därmed förenlig verksamhet.
ABJ Bygg och Förvaltning i Falkenberg AB
Org.nr: 556380-6446
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
AktFast Förvaltnings AB
Org.nr: 556691-3991
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling, äga och förvalta eget innehav av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Allbygg Halland AB
Org.nr: 559022-6410
Bolaget skall bedriva bygg- och markarbete, import och handel av byggvaror, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Arvidstorps Bygg AB
Org.nr: 556734-5490
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
B-O Bertilssons Mureri AB
Org.nr: 556432-0223
Bolaget skall utföra murningsarbeten, köp, försäljning samt montering av nya och gamla kakelugnar jämte därmed förenlig verksamhet.
Benkema AB
Org.nr: 556692-1648
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, handla med aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Björesund Bygg Konsult AB
Org.nr: 556958-4732
Tekniskt konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
BMMS Rickardssons gräv och schakt AB
Org.nr: 556428-9287
Bolaget skall driva entreprenadverksamhet inom bygg- och markanläggningsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Br. Oscarssons Bygg AB
Org.nr: 556404-1100
Bolaget skall idka byggentreprenad och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Brune Kulle Fastighets AB
Org.nr: 556819-7676
Bolaget skall äga och förvalta och bedriva handel med fastigheter och byggnadsrörelse, projektera mark, försälja tomter samt uppföra'bygga villafastigheter och uppförande av övriga typer av fastigheter, samt värdepapper ...
Bröderna Gunnarssons Berg AB
Org.nr: 556932-1770
Föremålet för bolagets verksamhet är mineralutvinning, stenbrytning, stenförädling, försäljning av sten, betongsågning, övriga anläggningsarbeten och förvaltning av fastighet och därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Lundby Bygg AB
Org.nr: 556921-1971
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsrörelse, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Event i Falkenberg KB
Org.nr: 969769-9669
Bolaget ska bedriva tillagning och catering av mat och dryck, uthyrning av bord och stolar samt tält och annat material. Konsultverksamhet inom livsmedelsbranchen. Byggnation och renovering av fastigheter samt därmed för ...
Bygg & Fastighet Aktiebolaget Sotefjorden
Org.nr: 556373-6759
Bolaget skall förvärva, utveckla och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg Bröderna i Falkenberg AB
Org.nr: 556684-2919
Bedriva byggnadsrörelse samt äga och förvalta fast egendom.
Bygg och Bemanning i Ringsegård AB
Org.nr: 556965-5474
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg- och bemanningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Bo i Falkenberg AB
Org.nr: 556933-5630
Bolaget ska ägna sig åt att äga, förvalta och hyra ut bostäder, byggverksamhet och handel med värdepapper samt därmedförenlig verksamhet.
Bygg- och Energiteknik Christer Harrysson AB
Org.nr: 556394-4965
Bolaget skall bedriva bygg- och energikonsultverksamhet, marknadsföring och reklamtjänster, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult i Halland AB
Org.nr: 556709-3256
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen såsom upprättande av bygglov och entreprenadhandlingar samt därmed förenlig verksamhet.