Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KAZAL AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverknings- rättigheter samt därmed förenlig verksamhet, entreprenadtjänster inom bygg, städ och transportsektorn. Förvalta lös och fast egendom samt idka finansieringsverksamhet, dock med undantag för sådan rörelse som anges i lag om kreditmarknadsbolag och lag om bankrörelse, och uppdragsverksamhet avseende ledning och organisation av företag och organisationer. Import och export av nya och begagnade bilar och båtar och försäljning av konst och antikviteter, köp och försäljning av guld och ädelstenar, köp och försäljning av företag, köp och försäljning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556822-1377
Företagsform: Aktiebolag