Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Ingarö

A Rosén Bygg-& Inredningsservice AB
Org.nr: 556954-0361
Byggnadssnickeriarbeten, Rot och Rut, samt administration och ekonomitjänster.
Bilaton AB
Org.nr: 556961-5148
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, beskattning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Cévet Byggnadsplåt AB
Org.nr: 556403-8114
Aktiebolaget ska bedriva takarbete av plåt, byggnadssnickeriarbe- ten, konsulterade verksamhet inom områdena administration, ekono- mi och upphandling samt därmed förenlig verksamhet.
Eva Lönn Redovisning AB
Org.nr: 559009-7092
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och administration. Bolaget kommer även ha en butik med inredning varifrån redovisningen delvis kommer att utföras.
Info-Teknik/Info-Invest i Täby AB
Org.nr: 556242-1064
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi-administration, företagsledning, äga, förvalta och bedriva handel med aktier och värdepapper samt förvaltning av fast egendom. Därjämte skall bolaget bedriva försäljni ...
KAZAL AB
Org.nr: 556822-1377
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverknings- rättigheter samt därmed förenlig verksa ...
KDEM AB
Org.nr: 556644-1522
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och administration samt datoriserade nätverk och webbplatser, transporttjänster innefattande trafikledning, gods ...
Livet läker AB
Org.nr: 559032-5030
Läkartjänster, trädgårdskurser, trädgårdsanläggning, hälsoträdgård, transporter, odling, trädbeskärning, textförfattande, publicering, bokföring, ekonomi & lönetjänster, samtalsterapi, coaching, kurser & Workshops i psyk ...
Makami AB
Org.nr: 556710-3550
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, administration, marknadsföring och byggtjänster samt därmed förenliga verksamheter.
MM Partner & Co HB
Org.nr: 916644-9323
Import och export av textilier, presentartiklar, livsmedel och husgeråd, videoproduktion i utbildningssyfte, produktion, försäljning av husgerådsartiklar och kontaktförmedling med konferans, kursverksamhet samt fest, sam ...
Reformera Holding AB
Org.nr: 556685-3080
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, redovisning och administration. Handel med'fastigheterbostadsrätt och'aktiervärdepapper. Import och återförsäljning av bilar och båtar. Import och försäljnin ...
Tord Björklund Ekonomikonsult HB
Org.nr: 969601-3110
Redovisning, konsultation inom ekonomi och administration, handel med datautrustning, drivande av hästverksamhet-träning och tävlingsverksamhet inom travsport, samt catering och därmed förenlig verksamhet.