Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KDEM AB

"Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och administration samt datoriserade nätverk och webbplatser, transporttjänster innefattande trafikledning, gods- och bagagehantering, fastighetsservice även innefattande förvaltning av egna och andras fastigheter ävensom driva annan härmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bokföringsbyrå - Datakonsult - Fastigheter - Gods - Redovisning
Org.nr: 556644-1522
Företagsform: Aktiebolag