Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Ingarö

Andersson & Du AB
Org.nr: 556828-0316
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomisk redovisning och idrott och därmed förenlig verksamhet.
Blå Huset Konsulting HB
Org.nr: 969744-5816
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
ENIREDO AB
Org.nr: 556623-5726
Bolaget skall bedriva uthyrning av konsulttjänster inom företagsadministration, ekonomi och redovisning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Eva Lönn Redovisning AB
Org.nr: 559009-7092
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och administration. Bolaget kommer även ha en butik med inredning varifrån redovisningen delvis kommer att utföras.
Fager Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556841-8213
Bolagets verksamhet är redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling, musik- och sångunderhållningsverksamhet, byggverksamhet och fastighetsskötsel, äga och förvalta aktier samt därmed förenliga ...
KAZAL AB
Org.nr: 556822-1377
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverknings- rättigheter samt därmed förenlig verksa ...
KDEM AB
Org.nr: 556644-1522
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och administration samt datoriserade nätverk och webbplatser, transporttjänster innefattande trafikledning, gods ...
KSB Företagskonsult AB
Org.nr: 556706-5734
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området redovisning och ledarskap, bedriva handel med värdepapper därmed förenlig verksamhet.
Lindekrantz Ekonomi AB
Org.nr: 556818-4435
Bolaget ska bedriva ekonomi, redovisning och ekonomiska konsultationer.
Lindekrantz Måleri AB
Org.nr: 556412-7388
Bolaget skall bedriva måleriarbeten, extern redovisning och ekonomisk rådgivning.
MM Partner & Co HB
Org.nr: 916644-9323
Import och export av textilier, presentartiklar, livsmedel och husgeråd, videoproduktion i utbildningssyfte, produktion, försäljning av husgerådsartiklar och kontaktförmedling med konferans, kursverksamhet samt fest, sam ...
Per Freij & Partners Kvalificerad Redovisning AB
Org.nr: 556685-1688
Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet inom fastighetsområdet, konsultverksamhet förknippat med den verksamheten samt därmed jämförlig verksamhet.
Reformera Holding AB
Org.nr: 556685-3080
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, redovisning och administration. Handel med'fastigheterbostadsrätt och'aktiervärdepapper. Import och återförsäljning av bilar och båtar. Import och försäljnin ...
Ringstensudde Redovisning AB
Org.nr: 556407-0190
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet samt konsultation inom restaurang och catering samt därmed förenlig verksamhet samt drift och handel med travhästar samt därmed förenlig verksamh ...
Serneholt Horngren AB
Org.nr: 556977-6379
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena management, utbildning, redovisning, fotografering, dykning, sjöfart, svävarfart, data, mekanisk verkstad, elektronik samt tillsyn av lantbruksdjur. Bolaget ska även be ...
Skvaldalsgruppen AB
Org.nr: 556828-1900
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning. Verksamheten omfattar även rådgivning inom finansiering och placeringar såväl som skatterådgivning. Bolaget skall även bedriva förvaltning av fastighe ...
Thinkhouse Hall AB
Org.nr: 556360-5814
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, bedriva ekonomisk rådgivning inom området skatter och redovisning.
Tord Björklund Ekonomikonsult HB
Org.nr: 969601-3110
Redovisning, konsultation inom ekonomi och administration, handel med datautrustning, drivande av hästverksamhet-träning och tävlingsverksamhet inom travsport, samt catering och därmed förenlig verksamhet.
Trollbäckens Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556374-7327
Bolaget skall bedriva konsultation avseende redovisning, ekonomi och restaurantverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.