Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Ingarö

Björn Branth Project AB
Org.nr: 556676-6001
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, antikviteter, konst och fastigheter samt bedriva musikproduktion. Bolaget ska även bedriva affärsutveckling, utbildning och konsultation inom vård och hälso-området samt därmed f ...
CUSP AB
Org.nr: 556268-8308
Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik samt idka handel med fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KAZAL AB
Org.nr: 556822-1377
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverknings- rättigheter samt därmed förenlig verksa ...
Samhällsreportage AB
Org.nr: 556321-9798
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag bedriva handel och förvaltning av upphovsrätter, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva föredrags-, författar-, konsult- och förmedlingsverksamhet samt f ...
Systemutbytet i Gustavsberg AB
Org.nr: 556306-4467
Bolaget skall bedriva produktutveckling och produktionsvaruinriktad partihandel främst inom kontorsbranschen, utbildnings- och konsultverksamhet huvudsakligen inom databranschen, festarrangemang, köp och försäljning av f ...