Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Planthaber Kildén Mandic Management AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att idka management och agentverksamhet avseende artister, musiker, skådespelare, författare, regissörer, modeller samt idka konsultverksamhet inom musik, film, teater, media, reklam och nöjesbranscehn samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet , dock ej sådan verksam het som avses i lag om bankrörelse eller i lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Juridik - Musiker
Org.nr: 556820-1890
Företagsform: Aktiebolag