Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Örebro

Actionmind AB
Org.nr: 556854-3572
Konsultation inom företagsutveckling, försäljning, marknadsföring, PR, varumärkesstrategi och utveckling. Arrangemang av kongress, konferens, event och mässor Handel med kläder, sportartiklar, spaprodukter etc via butik ...
Adluma AB
Org.nr: 559016-7648
Anordning och samordning av event för företag och privatpersoner. Aktuella event-typer är för närvarande: kick-offs, mässor, fester och bröllop.
Anger Productions HB
Org.nr: 969763-2769
Marknadsföring och Management tjänster inom event och musikbranschen. Även bokning av koserter och events innefattas i verksamheten.
Arena Bergslagen AB
Org.nr: 556749-2219
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag.
ARTJOB AB
Org.nr: 556798-1690
Föremålet för bolagets verksamhet är utföra service och transporter, markvård, konstnärlig verksamhet och stöd därtill, stöd åt sjöfart, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
ASP Företagsförmedling AB
Org.nr: 556982-6547
Bolaget skall driva företagsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Axel Miljökonsult AB
Org.nr: 556871-0007
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöskyddsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Barsom Investment Group AB
Org.nr: 556724-6631
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva affärs- och konceptutveckling. Consulting inom idrott och sport, sportsinvestments, fastighetsförvaltning. Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag, utföra administra ...
Bergling Aviation Consulting AB
Org.nr: 556809-9476
Bolaget skall bedriva verksamhet inom konsultationer för flygbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Björn Larsson Teknik & Konstruktion AB
Org.nr: 556925-2066
Bolagets verksamhet är konsulttjänster inom konstruktion och montage i teknik- industri- och byggbranschen, samt tillverka metall- och träkonstruktioner. Bolaget ska även bygga om och renovera motorcyklar, samt handel me ...
Brewstill Consulting AB
Org.nr: 556899-4734
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang, mässor, event och dryckesprovningar, samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
BRH Konsult i Örebro AB
Org.nr: 556769-3816
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, försäljning och prospektering av småhus, småhustomter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också arbeta med personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom f ...
Byrån vid havet AB
Org.nr: 556918-4038
Event, underhållning, konsultverksamhet inom event och underhållning. Försäljning och uthyrning av båtar.
C&C i Örebro AB
Org.nr: 556972-8826
Restaurangverksamhet Konsulttjänster restaurang Uthyrning av lös egendom Uthyrning av personal Försäljning av lös egendom Bilförsäljning
CommunikationsCompaniet i Örebro AB
Org.nr: 556866-4055
Bolaget skall utföra och sälja konsulttjänster inom varumärke och marknadskommunikation, sport, evenemang, projektledning och ledarskap, samt uthyrning av utrustning inom sport samt handel med värdepapper och därmed före ...
EA2 i Örebro AB
Org.nr: 556544-9070
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, löner, skatter, deklaration, juridik och därmed förenlig verksamhet. Tillika ska aktiebolaget bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamh ...
EcoVerde HB
Org.nr: 969732-7691
Samla gröna företag och organisationer för att underlätta för konsumenter att göra miljövänliga val. Utbildningsverksamhet, konferensverksamhet och konsultverksamhet. Webbaserad information.
Elon Elkedjan Logistic Invest AB
Org.nr: 556043-5074
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier inom vitvarubranschen samt att idka därmed förenlig verksamhet.
ErWa Sports & Consulting AB
Org.nr: 559012-7543
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom sportområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Filminvestering i Örebro AB
Org.nr: 556742-9377
Bolaget ska ha som syfte att investera i filmprojekt samt att underlätta och administrera finansiering av filmprojekt samt därmed förenlig verksamhet.