Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musiker i Örebro

Dimberg Management AB
Org.nr: 556773-4594
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka management och agentverksamhet avseende artister, musiker, skådespelare, författare, regissörer, modeller samt idka konsultverksamhet inom musik, film teater, media, r ...
Norrefalk Music HB
Org.nr: 969686-1930
Musik, musiker, artister, arrangör av musik och komposition.
Planthaber Kildén Mandic Management AB
Org.nr: 556820-1890
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka management och agentverksamhet avseende artister, musiker, skådespelare, författare, regissörer, modeller samt idka konsultverksamhet inom musik, film, teater, media, reklam ...
RHAM MANAGEMENT HB
Org.nr: 969772-6553
Bolaget ska bedriva managementverksamhet avseende musiker och artister, producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och hand ...
Studio 29 AB
Org.nr: 556780-1278
Företaget ska bedriva musikverksamhet. Lektioner, kurser, gitarr, musikgrupper, studioteknik. Studio, inspelningar av olika slag i företagets musikstudio, både amatör, demo och professionella produktioner. Bokning av spe ...
Vintrosa Musik HB
Org.nr: 969648-8098
Musik - arrangering, komponering, musiker, försäljning av instrument, produktion av musik samt konsulting.