Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svensk Redovisningstjänst AB

"Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Fastigheter - Redovisning
Org.nr: 556818-3742
Företagsform: Aktiebolag