Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

TELESEUM AB

"Bolaget ska bedriva museiverksamhet i syfte att bevara och förevisa det försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från Rikets ledning till enskilda utrustningar inom totalförsvaret och utgöra en mötesplats för evenemang med totalförsvars- och industrianknytning. Bolaget ska också utföra renoveringsarbeten på bilar, radarstationer, telefonväxlar, telefon- och radiomateriel samt bedriva konsultverksamhet såsom teknikstöd. Bolaget skall även bedriva konferens- och kaféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsförvaltning."
Finns i branscher på Wedoo: Bibliotek - Bilar - Evenemang - Konsult
Org.nr: 556815-1624
Företagsform: Aktiebolag