Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Enköping

A&N design HB
Org.nr: 969768-4455
Företaget skall bedriva verksamhet inom design och reklam. Företaget skall inrikta sig på webblösningar till företag och privat personer såsom skräddarsydda hemsidor och den grafiska designen på den. Företaget kommer att ...
Enköpings Cityförening, EF
Org.nr: 769612-4457
Föreningen har till syfte att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka Enköpings stadskärnas attrak- tivitet. Detta sker genom att främja förnyelse och marknads- föring av stadskärnan, vilket ...
EnköpingsExpo AB
Org.nr: 556856-9304
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av exponeringsprodukter, grafiska produkter. Planera, genomföra och projektleda evenemang och mässor samt därmed förenlig verksamhet.
Expo Mälardalen Sverige AB
Org.nr: 556925-1050
Bolaget ska arrangera mässor, kongresser, kundanpassade evenemang såsom tävlingar, fester i syfte att stärka kundrelationer, utbildning såsom allehanda seminarier, konferanser och därtill hörande verksamhet samt därmed f ...
INVENI i Skandinavien AB
Org.nr: 556647-4929
Bolaget skall bedriva projektering, byggnad och leverera nytta såsom PR-evenemang och ekonomi till företags, organisationers och föreningars verksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
MTN Safety Group HB
Org.nr: 969777-2938
Bevakningsföretag med uthyrning av ordningsvakter och entrévärdar, till krogar och evenemang som kräver ordningsvakter. Bevakning, utbildning, larm, ordningsvakter, entrevärdar.
TELESEUM AB
Org.nr: 556815-1624
Bolaget ska bedriva museiverksamhet i syfte att bevara och förevisa det försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från Rikets ledning till enskilda utrustningar inom totalförsvaret och utgöra en möt ...