Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Enköping

Grönsöö Säteri AB
Org.nr: 556377-3240
Bolaget skall förvalta fast egendom samt bedriva jordbruksrörelse, turiströrelse och utställningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
TELESEUM AB
Org.nr: 556815-1624
Bolaget ska bedriva museiverksamhet i syfte att bevara och förevisa det försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från Rikets ledning till enskilda utrustningar inom totalförsvaret och utgöra en möt ...