Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inculture AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsrådgivning, affärsutveckling, affärsstrategi, föredrag, media, kommunikation, journalistik, författande och förpackningsdesign samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Journalistik - Kommunikation - Konsult
Org.nr: 556752-2460
Företagsform: Aktiebolag