Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Sigtuna

Brand Theater AB
Org.nr: 556537-0326
Bolaget skall bedriva kurser och seminarier, affärsutveckling,rekrytering, uppbyggnad av varumärken, internet design och produktion, informationsteknik och programvaruutveckling.
Capricornia AB
Org.nr: 556880-2986
Bolaget ska bedriva management consulting med fokus på affärsutveckling, förändringsprocesser, coaching- & ledarskapsutveckling och föreläsningar samt konstnärligt skapande (tillverkning och försäljning) avseende både må ...
Clearpoint AB
Org.nr: 556923-3918
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena telekom, informationsteknologi, hårdvara, nätverk och infrastruktur, bedriva managementkonsultation och affärsutveckling inom dessa områden, utveckla och bedriva h ...
CollinBusinessConsulting AB
Org.nr: 556847-1824
Bolaget skall verka som konsult inom affärsutveckling, projektering, marknadsföring samt försäljning inom Life Science sektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva skogsbruk, idka avel och skötsel av ...
HBet Kepsa Consulting
Org.nr: 969681-4509
Konsulttjänster inom organisations- och affärsutveckling, ut- bildning och pedagogisk verksamhet handel med utbildnings- materiel.
Inculture AB
Org.nr: 556752-2460
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsrådgivning, affärsutveckling, affärsstrategi, föredrag, media, kommunikation, journalistik, författande och förpackningsdesign samt handel med värdepapper jämte därmed för ...
Lindbacka Förvaltning AB
Org.nr: 556960-7871
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom management och affärsutveckling samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
LOWTE - Low Temperature Energy AB
Org.nr: 556129-8315
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra kompletta klimatsystem för byggnader utan emissioner med negativ påverkan på miljön samt nödvändig kringutrustning för uppförandet av dessa klimatsystem, konsultation in ...
Lyckebäck Consulting AB
Org.nr: 556675-7984
Bolaget skall bedriva konsultation och affärsutveckling inom skogsindustri, skogsbruk och skogsplantskolor samt förvaltning av kapital, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
MDRX Consulting AB
Org.nr: 556920-0099
Konsultverksamhet inom läkemedel, medicinteknik Konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, strategi, management och affärsutveckling Export av konsulttjänster inom läkemedel, medicinteknik, marknadsföring, strat ...
MN Asphalt Consulting AB
Org.nr: 556884-9706
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet till väg och anläggningsbranschen samt affärsutveckling. Försäljning av kemikalier och övrig additiv till asfalt och bitumen industrin samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. ...
Qarello AB
Org.nr: 556748-2863
Bolaget ska bedriva konstnärlig verksamhet genom produktion och försäljning av konst samt konsultverksamhet inom affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
RANOTOR UtvecklingsAB
Org.nr: 556054-7886
Bolaget skall projektera och utveckla ång- och solenergisystem med speciell inriktning på drivsystem, bedriva affärsutveckling och marknadsföring av patent, uppfinningar och koncept kring stationära drifts- och energilös ...
Sandkås AB
Org.nr: 556794-0282
Bolaget skall bedriva affärsutveckling och evenemang inom jakt och fiske samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget i delägt intressebolag producera prefabricerade bostäder, bedriva fastighetsförvaltnin ...
Sedima förvaltningsbolag AB
Org.nr: 556760-7915
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter och lokaler på flygplatser eller dess omedelbara närhet, bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling samt bedriva förvaltning av kapital och därmed förenl ...
Thomas Almesjö AB
Org.nr: 556734-3313
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och affärsutveckling, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.