Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

RANOTOR UtvecklingsAB

"Bolaget skall projektera och utveckla ång- och solenergisystem med speciell inriktning på drivsystem, bedriva affärsutveckling och marknadsföring av patent, uppfinningar och koncept kring stationära drifts- och energilösningar för maskiner, processer och fastigheter samt kring automotiva propulsionlösningar för fordon, utrustning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Fastigheter - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556054-7886
Företagsform: Aktiebolag