Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Sigtuna

AB Thelander Industria
Org.nr: 559013-4226
Bolagets verksamhet innefattar konsultation inom försäljning, marknadsföring och plattformsutveckling av it-produkter främst inom konsumenthandel samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aither AB
Org.nr: 556492-4461
Bolaget skall bedriva: Läromedelsproduktion och projekt inom vårdutveckling. Konsulterande verksamhet inom olje och energiområdet, jämväl utveckling av mjukvara för energiuppföljningssystem. Konsulterande verksamhet inom ...
Axolotl AB
Org.nr: 556742-3271
Bolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring, management consulting samt intern och extern företagskommunikation med inriktning på internationella företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BA Consultants AB
Org.nr: 556889-8083
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i marknadsföring, utbildning.
BDK Consulting AB
Org.nr: 556573-0826
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i Sverige och utomlands inom marknadsföring, försäljning, inköp, kvalitetskontroll, sourcing, data samt inköp och försäljning av handelsvaror dvs import och export samt därmed förenl ...
Ceder & Co AB
Org.nr: 556434-2250
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende marknadsföring och konferenser, förmedling av försäkringar, konsultverksamhet för företagsfinansiering, företags- och privatekonomisk rådgivning, fastighetsförvaltn ...
Christer Hallsenius AB
Org.nr: 556360-6804
Bolaget skall bedriva internationell marknadsföring, översättning av teknisk litteratur, text och bildhantering samt begravningar och bouppteckningar samt därmed förenlig verksamhet.
CollinBusinessConsulting AB
Org.nr: 556847-1824
Bolaget skall verka som konsult inom affärsutveckling, projektering, marknadsföring samt försäljning inom Life Science sektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva skogsbruk, idka avel och skötsel av ...
Crest, Creative Strategies and Tactics AB
Org.nr: 556349-7493
Bolaget skall driva konsultativ verksamhet och genomförande av utredningar avseende marknadsföring samt personalurval och därmed sammanhängande verksamheter.
Eva Palmér Company AB
Org.nr: 556993-3897
Aktiebolaget ska bistå med personlig assistans till personer med funktionshinder, idka utbildningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-tjänster och'personalHR-tjä ...
Exinity AB
Org.nr: 556762-5156
Bolaget ska bedriva konsult och marknadsföring inom elektronikbranschen.
Felis Catus AB
Org.nr: 556893-9309
Aktiebolaget ska bedriva konsultation och produktion inom informations- och kommunikationsområdet, organisationsutveckling, marknadsföring, handel med värdepapper samt förenlig verksamhet.
Freemover Sweden AB
Org.nr: 556882-7371
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva design, tillverkning, försäljning och marknadsföring av textilier, kläder och inredningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
GLH Distribution AB
Org.nr: 556435-6730
Aktiebolagets verksamhet ska vara distribution av dagligvaror samt import, marknadsföring och internetförsäljning av egna produkter inom främst dagligvarubranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
GoodShape Löhr AB
Org.nr: 556477-2878
Bolaget skall bedriva verksamhet inom friskvård för människor och hästar, gymverksamhet, konsulttjänster i marknadsföring och reklam samt idka därmed förenlig verksamhet.
Idefria AB
Org.nr: 556609-5419
Bolaget skall bedriva förlags och författarverksamhet, rådgivning och tjänster inom företagsledning, marknadsföring och finansiering, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
J.Ra Gruppen EF
Org.nr: 769609-7422
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att: a. Serviceverksamhet för medlemmarna såsom marknadsföring, förvaltning, förhandlingshjälp, redovisning och bokföring, b. Rådg ...
Katariina Stahl AB
Org.nr: 556965-0095
Bolaget ska vara verksam inom agentur- och distributionsverksamhet inom konfektion och skor samt konsulttjänster inom sälj-, marknadsföring och ledarskap.
Lajjo AB
Org.nr: 556953-0586
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom detlajhandel, e-handel och marknadsföring samt vara aktiv i styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Linnes Euro Team HB
Org.nr: 916602-7020
Datorer, marknadsföring och PR, uthyrning av personal, sjukvård och sjukvårdsutrustning samt tillverkning av digitala media samt IT. Köp och försäljning av flygplan, köp och försäljning av flyg- plansdelar, flygplansutru ...